elpcmaniak.cloud

Najważniejsze komendy w Linuksie

Linux to potężny system operacyjny, który oferuje szeroką gamę narzędzi i funkcji. Chociaż interfejs graficzny ułatwia nawigację, znajomość podstawowych komend terminalu może znacznie usprawnić Twoją pracę.

W tym artykule przedstawię 10 najważniejszych komend w Linuksie, które każdy użytkownik powinien znać.

NAJWAŻNIEJSZE KOMENDY W LINUKSIE
Obraz OpenClipart-Vectors z Pixabay

1. ls: Wyświetla zawartość katalogu.

Przykład: ls -l wyświetli listę plików z szczegółowymi informacjami.

2. cd: Zmienia bieżący katalog.

Przykład: cd /home/user/Documents przejdzie do katalogu Dokumenty.

3. pwd: Wyświetla aktualny katalog roboczy.

Przykład: pwd wyświetli ścieżkę do bieżącego katalogu.

4. mkdir: Tworzy nowy katalog.

Przykład: mkdir nowy_katalog utworzy nowy katalog o nazwie „nowy_katalog”.

Najnowszy Samsung S24 8GB/256GB Czarny – teraz w świetnej cenie – kliknij

5. rmdir: Usuwa pusty katalog.

Przykład: rmdir pusty_katalog usunie pusty katalog o nazwie „pusty_katalog”.

6. cp: Kopiuje pliki.

Przykład: cp plik.txt nowy_katalog skopiuje plik „plik.txt” do katalogu „nowy_katalog”.

7. mv: Przenosi lub zmienia nazwę pliku.

Przykład: mv plik.txt nowy_plik.txt zmieni nazwę pliku „plik.txt” na „nowy_plik.txt”.

8. rm: Usuwa pliki.

Przykład: rm plik.txt usunie plik „plik.txt”.

9. nano: Prosty edytor tekstu.

Przykład: nano plik.txt otworzy plik „plik.txt” w edytorze nano.

10. man: Wyświetla stronę podręcznika dla danej komendy.

Przykład: man ls wyświetli stronę podręcznika dla komendy ls.

Dodatkowe wskazówki

  • Połącz komendy za pomocą pipe (|), aby przekierować wyjście jednej komendy do drugiej.
  • Użyj opcji -h, aby wyświetlić pomoc dla danej komendy.
  • Skorzystaj z kursów online lub książek, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat Linuksa.

Znajomość tych 10 komend pozwoli Ci na swobodną nawigację w systemie Linux i wykonywanie podstawowych operacji na plikach i katalogach. To zaledwie początek! Linux oferuje mnóstwo innych możliwości, które czekają na odkrycie.

Kategorie