elpcmaniak.cloud

Jak przywrócić ustawienia fabryczne w Windows 10/11 nie znając hasła administratora?

Jeśli nie znamy lub zapomnieliśmy hasła administratora do komputera z systemem Windows 10/11, możemy łatwo zresetować system do ustawień fabrycznych.

W pierwszej kolejności w lewym dolnym rogu ekranu otwieramy menu START, następnie trzymając wciśnięty klawisz SHIFT naciskamy na opcję Uruchom Ponownie.


ustawienia fabryczne w Windows 10/11

Spowoduje to ponowne uruchomienie systemu Windows 10/11, ale zamiast normalnego ładowania systemu operacyjnego zostanie wyświetlone menu opcji rozruchu. Klikamy opcję Rozwiązywanie problemów.

jak zresetować system do ustawień fabrycznych

W menu Rozwiązywanie problemów kliknij opcję Resetuj ustawienia do stanu początkowego.

jak zresetować system do ustawień fabrycznych

Jeśli mieliśmy na komputerze ważne dane, możemy zapisać swoje pliki lub całkowicie zresetować system Windows, usuwając wszystkie pliki i ustawienia. Aby zapisać pliki, kliknij opcję Zachowaj moje pliki. W przeciwnym razie klikamy Usuń wszystko.

jak zresetować system do ustawień fabrycznych

Spowoduje to rozpoczęcie procesu resetowania. Po jego zakończeniu będziemy mogli skonfigurować komputer z systemem Windows przy użyciu nowego konta użytkownika, całkowicie pomijając stare hasło administratora.

Kategorie