elpcmaniak.cloud

Jak naprawić główny sektor rozruchowy MBR w Windows 10/11 – Brak BOOTMGR

Zapewne znajomo brzmi Wam komunikat: „Brak BOOTMGR, naciśnij Ctrl+Alt+Del, aby zresetować.” Są to komunikaty, które informują Nas o uszkodzeniu programu rozruchowego w naszym systemie operacyjnym. Pokażę Wam, jak w prosty sposób naprawić i przywrócić system Windows po awarii bootmgr. Do tego będziemy potrzebować płytki lub pendriva z systemem Windows 10/11 i narzędzia Wiersz Polecenia (CMD).

Pierwszą kolejnością jaką wykonujemy, to uruchomienie instalatora systemu. Należy pamiętać o tym, aby w bios-ie ustawić bootowanie z odpowiedniego dysku. 

Wybieramy opcję kolejno – Napraw komputer, Rozwiązywanie problemów, Opcje zaawansowane, Wiersz polecenia.

Wprowadzamy następujące polecenia, zatwierdzając je kolejno za pomocą klawisza Enter:

bootrec /fixmbr

bootrec /fixboot

bootrec /scanos

bootrec /rebuildbcd

Uruchamiamy ponownie komputer bez nośnika instalacyjnego, aby sprawdzić, czy naprawa się powiodła.

Jeśli powyższe rozwiązanie przebudowania repozytorium BCD nie rozwiąże problemu, spróbujmy wyeksportować i wyczyścić repozytorium BCD za pomocą poniższych poleceń. Naciskaj klawisz Enter po wpisaniu każdego polecenia.
BCDedit /export C:\BCD_Backup
C:
CD boot
Attrib BCD -s -h -r
Ren C:\boot\bcd bcd.old
Bootrec /RebuildBcd

Naciskamy Y , aby potwierdzić dodanie systemu Windows do listy rozruchowych systemów operacyjnych na urządzeniu.

Po wykonaniu wszystkich kroków i ponownym uruchomieniu komputera, system Windows powinien uruchomić się normalnie.

Kategorie