elpcmaniak.cloud

Jak wyczyścić bufor DNS

Wiedzieliście, że mimo używania trybu prywatnego w przeglądarkach internetowych, pewne ślady jednak zostają w naszym systemie? Jest prosty sposób na ich usunięcie.

A więc, uruchamiamy wiersz poleceń poprzez naciśnięcie Windows + R, wpisujemy polecenie cmd i wciskamy enter. Musimy wyświetlić zawartość bufora DNS. W oknie Wiersza polecenia wpisujemy komendę ipconfig /displaydns i wciskamy enter.

Czyszczenie DNS

Zobaczymy listę zapytań do serwera DNS z adresami stron, których dotyczyło zapytanie, a wśród nich te, które wpisywaliśmy w przeglądarce.

Czyszczenie DNS

I aby wyczyścić bufor DNS, w oknie Wiersza polecenia wpisujemy ipconfig /flushdns i wciskamy enter. Po wyświetleniu komunikatu możemy zamknąć okno Wiersza polecenia.

KUP NOWEGO IPHONA

Kategorie